BİLİMKURGU MİKRO ÖYKÜ 2017 YARIŞMA DUYURUSU

Bu sene tüm yazarlarımızı kendi İnsan 2.0 öykülerini yazmaya; üstelik bunu “az olan” ile yapmaya çağırıyoruz!

İlkini 2015 yılında gerçekleştirdiğimiz Bilimkurgu Mikro Öykü Yarışması’nın ikincisini duyurmaktan mutluyuz. Mikro öykü türünün yaygınlaşması ve bilimkurgu yazınının teşvik edilmesi amacıyla düzenlediğimiz yarışma, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir seçki e-kitabıyla sonlanacak.

Bu sayfa sonundaki bağlantı aracılığıyla yapılacak başvurular için son tarih 14 Mart 2017.

Jüri: Esra Ertan, Yankı Enki, Özgün Muti, Tevfik Uyar

Konu: Transhümanizm

Karakter sayısı: 280


YARIŞMA KURALLARI

Seçkiye yapılacak başvurular için belirlenmiş olan kurallar aşağıdaki gibidir:

  1. Öyküler Türkçe olmalı, yazım kurallarına uygun şekilde kaleme alınmalıdır.
  2. Öyküler daha önce internet de dahil hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
  3. Öykülerde bilimkurgusal öğeler bulunması ve ‘transhümanizm’ içerikli olması şarttır.
  4. Öykülerin boşluklu karakter sayısı azami 280 olabilir. Daha uzun öyküler değerlendirmeye dahil edilmeyecektir.
  5. Her yazar en çok 2 öykü ile başvurabilir.
  6. Katılımcılar öykülerinin jüri tarafından yayımlanmaya değer bulması halinde internette veya e-kitap olarak yayımlanacak bir seçki içerisinde yer alacağını kabul ederler.

ESERLERİN GÖNDERİMİ

  1. Eser bu sayfanın sonunda bağlantısı yer alan form aracılığıyla gönderilecektir.
  2. Her bir katılımcı, kimlik ve iletişim bilgilerinin yanı sıra bir adet de rumuz belirleyecektir. Bu rumuz en az bir kelime ve bir sayıdan oluşmalıdır (Örnek: entropol71).
  3. Katılımcılar özgeçmiş hanesine 500 karakteri aşmayan bir özgeçmiş yazmalıdırlar. Seçilen eserlerin yayımlanacağı e-kitapta özgeçmişlere de yer verilecektir.
  4. Bu formdaki tüm haneler doldurularak gönderildiğinde başvuru aşaması tamamlanmış olur. Son başvuru tarihi 14 Mart 2017‘dir.

KAZANANLARIN BELİRLENMESİ

Öyküler öncelikle yarışma kuralları açısından bir ön elemeye tabi tutulacaktır. Tür, konu, uzunluk ve imla bakımından kuraldışı olan eserler ön eleme aşamasında diskalifiye olacaklardır.

Ön elemeyi geçen eserler jüri tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaklardır. Jüri tarafından belirlenen en yüksek puanlı üç öykü dereceye girmiş sayılacak, jürinin puanlamaları sonucunda en yüksek puanı almış ilk 10 öykü ise 15 Nisan 2017 tarihinde yarışma sayfasından ilan edilecektir. Jüri tarafından yayımlanmaya değer bulunan en az otuz öykü kazananların ilanını takip eden iki ay içerisinde önceki yarışmada olduğu gibi e-kitap olarak yayımlanacaktır.

Dereceye giren yarışmacılara, yarışmamıza destek veren yazarların imzalı kitaplarından hediye edilecektir.


TRANSHÜMANİZM

Transhümanizm, insanın fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin arttırılması ve yaşlanma ve hastalanma gibi arzu edilmeyen veya gereksiz görülen yönlerinin ortadan kaldırılması amacıyla teknoloji ve bilimden faydalanılması gerektiğini öne süren uluslararası bir entelektüel ve kültürel harekettir (Vikipedi).

Transhümanizm kısaca İnsan 2.0’ı hedefler. Süperalyuvarları sayesinde su altında 4 saat durabilen veya gözlerine yerleştirilen implantlar ile çok uzakları görebilen insanlardır konuları. Ölümsüzlük ya da makine-insan, genetik mucize veya Gaia bilinci… Her biri bir transhümanist arzudur.

Bu sene tüm yazarlarımızı kendi İnsan 2.0 öykülerini yazmaya; üstelik bunu “az olan” ile yapmaya çağırıyoruz!


ESERLERİNİZİ GÖNDERİN:

Çevrimiçi başvuru formunu doldurmak ve öykülerinizi göndermek için formumuza ulaşın:

(Başvurular Bitmiştir)